News / Activities


Our Latest Publications

एक अयारे सॉझ

एक अयारे सॉझ

प्रयासी सन्ध्याले अलि अलि रॅगी जाल जलको ?
       उतै होला लाली उपरतिर ! अल्पांश झल्क्यो !
“म झर्छु पृथ्वीमा” भनिकन गरी कोसिस कति !
       छ मेरी भाषामा हृदय रॅगिएझैं अलिकति !

उज्यालो त्यो उड्ला, छिचलिन नसक्तै यति तल !
       अॅध्यारोले छोप्ला गगन ! अनि बॉकी जल, जल !
“म उत्रूॅ पृथ्वीमा” भनिकन गरें कोसिस पर,
       रछायो क्यै छाया ! तर विफलता भै बरबर !