News / Activities


Our Latest Publications

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान

धवलतुहिन शिखरभाल हीरकाभ अचलजाल
स्वर्गतुल्य शुचि विशाल धर्मपाल जय नेपाल ।
देवपरीको दिव्य गान नव भविष्यको उडान
उफ्र भाव नाच ज्योति उर्ल उमड पञ्चप्राण ।
ल्याउ लाबा लेउ सिंदूर हरर हरर पार फूल
आजदेखि दाजु भाइ सकल वैर भूल ।
हामी छौं आजाद ! हामी छौं आजाद !
वीर सिंहनाद !